OM DIN APOTEKARE

- Ett personligt apotek på riktigt -

Vår ambition är att förenkla närområdets vardag samt att anpassa kvartersapoteket och dess sortiment utifrån kundernas önskemål. 

Hos oss får du alltid dina råd från en apotekare och självklart expedierar vi recept! 

Gröndals apotek, ett godkänt familjedrivet och helt fristående apoteksalternativ, startades i augusti 2012 under företagsnamnet Din Apotekare. Vi vill utgöra en samlingspunkt i närområdets vårdkedja och fungera som ”problemlösare” och läkemedelsutbildare.

Grundaren till Din Apotekare

Johan
Leg. apotekare och VD för Din Apotekare
 

Apotekarexamen 2006 vid Uppsala universitet. Arbetade mellan 2006 och 2008 som driftsansvarig apotekare i Storbritannien på olika apotek vid frånvaron och vakanser. Innebar efarenhet från ca 100 olika apotek, såväl stora som små apoteksaktörer. Innan starten av Din Apotekare (2010) förberedde sig Johan genom arbete på Läkemedelsindustriföreningen (LIF) inom Fass-verksamheten, samt på olika typer apotek. 

Författare till två motioner 2009-2010 riktade mot Socialdepartementet samt Sveriges Farmacevtförbund om hur farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek, som avlastande åtgärder för sjukvården och samhällsekonomin, skulle kunna implementeras och kvalitetssäkras i Sverige. Under samma period styrelseledamot inom Apotekarsällskapet. 

Har sedan apoteksomregleringens start varit mycket aktiv för professions- och entreprenörsfrågor. Johan anser att mindre apoteksentreprenörer är mycket viktiga för att bibehålla farmacevtiska kärnvärden på apotek och satsningar på apotekarkompetens. Mindre koncept kan även, med små medel, öka patientsäkerheten genom att involvera kunden än mer i sin läkemedelsbehandling. En förutsättning är att läkemedelsuppföljningen och kundmötena sker av ett begränsat antal apotekare som då lättare kan notera avvikelser. Kontinuitet behövs i hela vårdkedjan inklusive apoteket! Dessutom ökas möjligheterna för att förmedla stödjande och empatiska värden, vilket för en patient kan vara nog så viktigt, dvs en genuin känsla av att apoteket verkligen bryr sig om kunderna. Han menar att en bra apotekare vågar göra professionella bedömningar samt alltid utgår från patientens bästa. Konceptet har blivit mycket uppmärksammat och nämns ofta som ett positivt exempel. Att jobba farmacevtiskt i såväl egenvård som på receptsidan och försöka få en helhetsbild är mycket viktigt och något som Din Apotekare prioriterar. Johan framhåller att apotekarskrået måste ta för sig mer och visa upp vad man kan tillföra, samt sprida engagemanget sinsemellan.

" Alla bör ha rätt att erbjudas en personlig husapotekare att regelbundet bolla läkemedelsrelaterade frågor med!"

Johan är idag ordförande i SOAF (Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening), styrelseledamot i Sveriges Apoteksförening (branschföreningen).

Utmärkelser

  • Kylanderska stipendiet för apotekarstuderande 2005.
  • Nationellt inspirationspris för bästa kundinsats egenvård, apotekarsocieteten 2014
  • Årets apoteksprofil 2016, Apoteksmarknaden