FULLMAKTER

FULLMAKTER

På apoteken ska du alltid kunna känna dig säker på att din integritet är skyddad. Apotekspersonalen omfattas av tystnadsplikt och följer GDPR. Därför har vi tydliga regler för att säkerställa identitet vid receptexpedition eller utlämnande av personlig information, så att information inte når fel person. Det är alltså därför vi ber om legitimation, trots att vi oftast känner igen kunden, för att inte riskera att blanda ihop namn etc.

RECEPTEXPEDITION

När du ska hämta dina läkemedel måste du kunna vidimera din identitet. Det gör du genom att uppvisa legitimation (körkort, id-kort, pass eller dylikt). Detta är ett lagkrav för såväl receptexpedition eller information om dina personliga läkemedel.

OMBUD

Det finns naturligtvis situationer när man inte har möjlighet att hämta sina läkemedel själv. Då kan man använda sig av ett ombud. Ombudet behöver då kunna uppvisa sin egen och läkemedelsägarens legitimation och veta vilket läkemedel som ska tas ut.

För ytterligare information om exempelvis vilka recept som finns aktuella just nu eller utskrift av läkemedelslista, krävs en speciell fullmakt för privatperson eller vårdaktör. Om kostnaden för expeditionen ska uppföras på delbetalning via Payex/faktura så krävs en fullmakt även för detta. När fullmakter lämnas in krävs alltid uppvisande av både fullmakttagarens och fullmaktgivarens legitimationer. Fullmakter kan av apotekspersonalen aktiveras för alla Sveriges apotek. Därefter behövs endast fullmakttagarens egen legitimation för dessa ärenden.